Statut MOK Legionowo

Treść statutu uchwalonego w 2014 roku

http://edziennik.mazowieckie.pl/WDU_W/2014/10789/akt.pdf

Zmiana statutu wprowadzona w 2020 roku

http://edziennik.mazowieckie.pl/WDU_W/2020/10797/akt.pdf